“Θέλετε να ευδοκιμήσει το σχολείο σας; Πρέπει να αρχίσετε από το να καταστήσετε βιβλιοθήκη καλή και πλούσια…¨ είχε πει ο Αδαμάντιος Κοραής. Η σχολική βιβλιοθήκη αποσκοπεί να υποβοηθήσει την διδασκαλία όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο. Είναι ένας χώρος που οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Ιστορικά στοιχεία

Το 1836, λειτουργούσαν στην Ελλάδα 25 ελληνικά σχολειά για μαθητές 11 – 13 ετών. Ένα από αυτά υπήρξε στη Χαλκίδα υπό τον σχολάρχη Μάρκον Σφήνα και ένα άλλο στη Κύμη υπό τον Κωνσταντίνο Ιάσωνα. Το 1861, όταν στην Αθήνα υπήρχε και δεύτερο γυμνάσιο αρρένων, αποφασίστηκε με Βασιλικό Διάταγμα να μεταφερθεί αυτό στη Χαλκίδα.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

“Θέλετε να ευδοκιμήσει το σχολείο σας; Πρέπει να αρχίσετε από το να καταστήσετε βιβλιοθήκη καλή και πλούσια…¨ είχε πει ο Αδαμάντιος Κοραής. Η σχολική βιβλιοθήκη αποσκοπεί να υποβοηθήσει την διδασκαλία όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο. Είναι ένας χώρος που οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.